top of page

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING 
for ledere og medarbejdere

Computer_CMYK_03.jpg

Projektet er afsluttet den 31. december 2022.

I COWIs slutevaluering, som kan læses her, står der bl.a. således (afsnit 1 i resumeet):

”Projektet har udført individuelt tilrettelagte forløb, der har skabt vedvarende kompetenceløft i virksomhederne. … Deltagerne oplever at være blevet mere kompetente indenfor digitalisering og bæredygtighed, særligt idet projektet har taget afsæt i jobbet som omdrejningspunkt for kvalificeringen”

 

AOF MIDT, der står bag SMUK-projektet, er glad for den positive evaluering, og at erfaringerne fra SMUK-projektet videreføres i EU-projektet ”Den Grønne Bølge i Midt”. Dette projekt løber i 2023-2025 i hele Region Midtjylland, og har som formål at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i arbejde – begge dele med fokus på bæredygtig omstilling.

Læs mere om Den Grønne Bølge i Midt her

COLOURBOX39138955_edited.jpg

Hvorfor?

SMUK-projektet kan hjælpe dig og din virksomhed med digitalisering og den grønne omstilling via strategisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

Covid–19 pandemien har tydeliggjort, hvor nødvendigt det er at virksomheder omstiller sig kreativt, hurtigt og effektivt til en mere digitaliseret og grøn virkelighed. 

 

Formålet er at gennemføre et behovs- og virksomhedsdrevet forløb, der opbygger kompetencer i små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

smuk_hvad_02.jpg

Hvad?

Projektet er virksomhedsdrevet, hvilket betyder, at det er virksomhedernes strategier og behov, der sætter dagsordenen.

I projektet arbejder vi med at omsætte strategier, for den digitale og grønne omstilling, til forandring i jobbene og dermed til kompetencebehovene.

Vi vil også arbejde med at omsætte virksomhedernes behov til konkrete kompetenceforløb, der opbygger ledere og medarbejderes kompetencer.


Arbejdet i projektet vil blive organiseret i:

  • 4 virksomhedsklynger

  • 1 klynge = 1 modervirksomhed + 6 SMV’er

  • Vi opretter et virksomhedsforum per klynge, hvor vi har et ønske om at samarbejde om fælles udfordringer i forhold til kompetenceudvikling

smuk_hvordan_01.jpg

Hvordan?

I en samskabende proces vil vi arbejde med følgende aktiviteter:

  • Videndeling i virksomhedsklyngerne

  • Design, planlægning og gennemførelse af virksomhedsdrevet kompetenceforløb, såsom
    temamøder, seminarer, workshops m.m.

  • Samspil mellem relevante partnere om kompetenceudviklingen

Kontakt
SMUK-projektet

Ørnsøvej 5, 8600 Silkeborg

40191010

Tak for din indsendelse!

bottom of page