top of page

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING 
for ledere og medarbejdere

Computer_CMYK_03.jpg
COLOURBOX39138955_edited.jpg

Hvorfor?

SMUK-projektet kan hjælpe dig og din virksomhed med digitalisering og den grønne omstilling via strategisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

Covid–19 pandemien har tydeliggjort, hvor nødvendigt det er at virksomheder omstiller sig kreativt, hurtigt og effektivt til en mere digitaliseret og grøn virkelighed. 

 

Formålet er at gennemføre et behovs- og virksomhedsdrevet forløb, der opbygger kompetencer i små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

smuk_hvad_02.jpg

Hvad?

Projektet er virksomhedsdrevet, hvilket betyder, at det er virksomhedernes strategier og behov, der sætter dagsordenen.

I projektet arbejder vi med at omsætte strategier, for den digitale og grønne omstilling, til forandring i jobbene og dermed til kompetencebehovene.

Vi vil også arbejde med at omsætte virksomhedernes behov til konkrete kompetenceforløb, der opbygger ledere og medarbejderes kompetencer.


Arbejdet i projektet vil blive organiseret i:

  • 4 virksomhedsklynger

  • 1 klynge = 1 modervirksomhed + 6 SMV’er

  • Vi opretter et virksomhedsforum per klynge, hvor vi har et ønske om at samarbejde om fælles udfordringer i forhold til kompetenceudvikling

smuk_hvordan_01.jpg

Hvordan?

I en samskabende proces vil vi arbejde med følgende aktiviteter:

  • Videndeling i virksomhedsklyngerne

  • Design, planlægning og gennemførelse af virksomhedsdrevet kompetenceforløb, såsom
    temamøder, seminarer, workshops m.m.

  • Samspil mellem relevante partnere om kompetenceudviklingen

smukFront_04.jpg

Kontakt
SMUK-projektet

Ørnsøvej 5, 8600 Silkeborg

23246768

Tak for din indsendelse!

bottom of page