top of page

Hvorfor midtVask er med i SMUK-projektet:

”Projektet berører så vigtig et strategisk område for os, at vi gerne vil være med til at gå forrest og bidrage til projektet med vores viden og erfaringer.
 

Vi har positive erfaringer med et samarbejde med andre virksomheder om kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere. Vi vil på ingen måde kunne få så specialtilrettelagt og kvalificeret efteruddannelse, hvis vi skulle udvikle det alene eller ved at opsøge én udbyder.
 

Virksomhedssamarbejde og jobbet i centrum gør at projektet bliver virksomhedsdrevet, så vi i højere grad kan være med til at definere, hvad projektet skal handle om og sætte dagsorden.
 

Den viden, der skabes i projektet og imellem virksomhederne er noget andet og langt mere værd end den traditionelle viden, vi kunne få på almindelige kurser. Det sikrer en langt bedre forankring.
 

Der er meget kompetente projektledere og videnspersoner tilknyttet projektet, som vi kan lære meget af at være i tæt dialog med. Det er på meget højt niveau, at dette projekt foregår.
 

Og så er det bare fedt at være med til at skabe et rum, hvor en masse dygtige folk udvikler på en fælles problemstilling, som er ekstrem vigtig for person, job, virksomhed og samfund!”

bottom of page